Samenwerking is een belangrijk element van innovatie. Bij het creëren van nieuwe producten, diensten en processen, speelt de kennis en kunde van medeproducenten en toeleveranciers een belangrijke rol. In dit proces staat het zicht hebben op de behoeften van de opdrachtgever en eindgebruiker centraal. Bouw21 geeft alle partijen de ruimte om kennis in te brengen en krachten te bundelen.

Met deze nieuwe samenwerkingsvorm onderscheidt Bouw21 zich in de traditionele bouwsector. Bovendien is deze werkwijze kostenverlagend en efficiënt. De snelheid in het gehele proces verbetert en opdrachtgever en eindgebruiker profiteren zo van de gekozen vorm van samenwerking.

Voor jou gelezen in Bouwend Nederland:

Visiedocument 2020

In een visiedocument 2020 van Bouwend Nederland staan een aantal punten die Bouw21 in 2018 al heeft toegepast.

– Duurzaamheid
Klanten vragen steeds meer om duurzame bouwconcepten. Dit betekent vermindering van het energieverbruik, efficiënter omgaan met materialen en het verhogen van de gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van de gebouwde omgeving.

– Imago van de bouwsector
Nederlanders vinden de bouw belangrijk voor de Nederlandse samenleving. Het belangrijkste vindt men de kwaliteit, dat afspraken worden nagekomen, vakmanschap en prijs. Bouwondernemingen dienen de komende periode nog transparanter te zijn op het gebied van planning, prijs en kwaliteit van projecten.

– Ketensamenwerking
Om de klantvraag tegemoet te komen en totaalconcepten te kunnen aanbieden, zullen bouwbedrijven in toenemende mate samenwerking moeten zoeken met bijvoorbeeld installatiebedrijven en energiebedrijven.

Niet om aan te geven dat we onze tijd al ver voor waren, maar dat er voor de huidige traditionele bouw geen plaats meer is. Transparantie en ketensamenwerking zijn sleutelwoorden voor Bouw21.

Het Platform

De gekozen samenwerkingsvorm komt optimaal tot uiting in project Het Platform. Dit gebouw wordt boven bestaande tram- en buslijnen gerealiseerd, waarbij we rekening moeten houden met andere bouwprojecten die pal naast Het Platform liggen. In de communicatie speelt duidelijkheid en flexibiliteit een belangrijke rol. De leveranciers hebben ieder hun specifieke kennis die wordt ingezet om het project binnen het vastgestelde tijdsbestek te realiseren. De lijnen zijn uitgezet, de ruimte voor creatieve invalshoeken zijn in kaart gebracht en de bouw is inmiddels in volle gang.