Samenwerking is een belangrijk element van innovatie. Bij het creëren van nieuwe producten, diensten en processen, speelt de kennis en kunde van medeproducenten en toeleveranciers een belangrijke rol. In dit proces staat het zicht hebben op de behoeften van de opdrachtgever en eindgebruiker centraal. Bouw21 geeft alle partijen de ruimte om kennis in te brengen en krachten te bundelen.

Met deze nieuwe samenwerkingsvorm onderscheidt Bouw21 zich in de traditionele bouwsector. Bovendien is deze werkwijze kostenverlagend en efficiënt. De snelheid in het gehele proces verbetert en opdrachtgever en eindgebruiker profiteren zo van de gekozen vorm van samenwerking.

Het Platform

De gekozen samenwerkingsvorm komt optimaal tot uiting in project Het Platform. Dit gebouw wordt boven bestaande tram- en buslijnen gerealiseerd, waarbij we rekening moeten houden met andere bouwprojecten die pal naast Het Platform liggen. In de communicatie speelt duidelijkheid en flexibiliteit een belangrijke rol. De leveranciers hebben ieder hun specifieke kennis die wordt ingezet om het project binnen het vastgestelde tijdsbestek te realiseren. De lijnen zijn uitgezet, de ruimte voor creatieve invalshoeken zijn in kaart gebracht en de bouw is inmiddels in volle gang.